Hankkeesta

FunNet on Oranssi ry:n luotsaama harrastusverkostohanke (2019-2021), joka tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen luovia ja liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia 13-28 -vuotiaille tytöille, naisille ja sukupuoleltaan moninaisille nuorille. Hankkeen ideana on edistää etenkin sellaisten tyttöjen ja sukupuoleltaan moninaisten nuorten liikunnallista ja kulttuurillista harrastamista, joille voi muuten olla kynnys hakeutua muihin harrastusryhmiin esimerkiksi taloudellisten resurssien tai syrjinnän pelon vuoksi. Sukupuoleltaan moninaisilla nuorilla tarkoitetaan trans-, muunsukupuolisia ja sukupuolettomia ihmisiä. Jos pohdit sopivatko harrastukset sinulle, ole yhteydessä hankekoordinaattori Niinaan – hän keskustelee mielellään mistä tahansa harrastuksiin liittyvistä kysymyksistä ja huolista. 

Monet hankkeen harrastukset ovat sellaisia, että niiden harrastajissa on ollut aiemmin vähän tyttöjä tai sukupuolivähemmistöjen edustajia – tällaisia ovat esimerkiksi skeittaus ja bändisoittaminen. Hankkeen tavoitteena on tuoda tällaisia harrastuksia saavutettavammiksi tytöille, naisille, sekä trans- ja ei-binäärisille nuorille. FunNet-hankkeen kaikki, myös liikunnalliset, harrastukset ovat sellaisia, että niissä ei edellytetä tietynlaista kehoa, eikä niissä sukupuoliteta osallistujia.

FunNet-hankkeen avainsanoja ovat matalan kynnyksen toiminta, sukupuolisensitiivisyys ja turvallisen tilan periaatteet. Harrastusryhmissä pyrimme pitämään huolta siitä, että arvomme toteutuvat ja jokainen saa osallistua ryhmään turvallisesti omana itsenään.

Harrastustoiminta

FunNetin harrastustoiminta koostuu vuositasolla harrastusryhmistä syys- ja kevätkausina, sekä kolmesta matalan kynnyksen harrastustapahtumasta.

Keväällä 2019 mukana olevat harrastukset ovat parkour, sarjakuva, bändisoittaminen, skeittaus, katutaide, räp-musiikki ja sirkus. Harrastustarjonta ja yhteistyökumppanit voivat muuttua hankkeen aikana resurssien ja nuorten mielenkiinnon mukaan.

Fun Day on kolmesti vuodessa järjestettävä harrastustapahtuma. Tapahtumassa nuoret pääsevät kokeilemaan verkoston harrastuksia ilman ennakkoilmoittautumisia, maksuja tai vaatimusta aiemmasta kokemuksesta. Eri harrastusten harrastuspisteillä voi kiertää kokeilemassa oman aikataulun ja mielenkiinnon mukaan. Harrastuskerroille puolestaan ilmoittaudutaan etukäteen hankkeen koordinaattorin kautta.

Opas

Hankkeen aikana tuotetaan opas sukupuolisensitiiviseen ja turvalliseen harrastamiseen. Opasta varten kerätään tietoa koko toiminnan ajan ja nuoria osallistetaan sen työstämiseen. Opas julkaistaan Oranssin nettisivuilla, jossa se on valtakunnallisesti harrastustoimijoiden käytettävissä.

Työntekijät

Hankkeessa työskentelee täysipäiväinen hankekoordinaattori, Oranssi ry:n toiminnanjohtaja, sekä lukuisia harrastusohjaajia, jotka ohjaavat harrastusryhmiä syys- ja keväkausina, sekä harrastuspisteitä Fun Day -tapahtumissa.  

Hankekoordinaattorina toimii Niina Onkamo. Koordinaattori on nuorten tavoitettavissa eri viestintäkanavissa ja hänen kanssaan voi keskustella mistä vaan harrastamiseen liittyvistä kysymyksistä ja huolista. Niinan yhteystiedot löydät täältä.

Oranssi ry:n lisäksi hankkeessa mukana keväällä 2019 ovat Parkourkeskus, Suomen Sarjakuvaseura ry, Sarjakuvakeskus, Girls Rock! Finland (Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry), Tyttörullalautailijat ry, Mimmit ry (Mimmit peinttaa ja Mimmit räppää) ja Sirkus Magenta. Suurin osa hankkeen kumppaneista on matalan kynnyksen yhdistyksiä.